De noodzaak voor erkenning van jouw aardse ziel naast jouw kosmische ziel!

Men spreekt meestal over 1 ziel die in een je aardse lichaam zit en daarmee bedoeld men meestal zijn kosmische ziel. Maar men vergeet daarbij, dat men al een aardse ziel heeft gekregen vanuit de 2 familiezielen van zijn vader en moeder, voordat er een kosmische ziel in de foetus bijkomt. Deze kosmische ziel zoekt specifiek de 2 familiezielen van de vader en de moeder uit, lang voordat daar überhaupt deze specifieke aardse ziel uit zal ontstaan.

Tijdens ons leven is het enigste belangrijkste levensdoel: de versmelting van je kosmische Ziel in verbinding met zijn hogere Zelf (zijn geboortegrond) en je aardse Ziel in je hogere hartchakra, oftewel Thymuschakra. Opdat jij Heelwording gaan kunt gaan ervaren en je twee zielen versmolten en vrij zijn om te kiezen om in een volgend aards leven als hogere leraar te gaan functioneren, of in het hiernamaals op een kosmisch niveau voor de kosmische zielen van overledenen als leraar te functioneren.

Ik heb al een paar keer met een kosmische ziel contact gehad, tot maximaal 3 jaar voordat er überhaupt sprake was van de pogingen tot een bevruchting of dat het zelfs ooit tot een bevruchting zou komen. Daardoor weet ik dat een kosmische ziel de 2 familiezielen in de aardse zielen van de ouders als potentie voor zijn levensmissie van de versmelting uitzoekt en niet wacht totdat de aardse ziel na de versmelting van deze 2 familiezielen is ontstaan.

Kosmische zielen zijn er in verbinding met hun hogere Zelf altijd al geweest, ook voordat er planten, dieren en mensen op aarde waren. Kosmische zielen zijn niet specifiek alleen aan de bomen, struiken, planten, stenen, dieren of mensen voorbehouden. Alles wat leeft heeft een kosmische ziel in verbinding met hun hogere Zelf, waardoor kunnen we ons met alles verbonden voelen.

Tijdens de eerste 2 maanden van zwangerschap doorstaat een foetus een wonderbaarlijk levensproces, waarbij het alle ontwikkelingsfase doorloopt die de mens in zijn ontstaansontwikkeling van dier naar mens hier op aarde heeft doorgemaakt. Via de magnifieke ontwikkelingen van alle aardse zielen die in deze 2 familiezielen van je ouders terug te vinden zijn en die hem in deze ontwikkelingsstadia zijn voorgegaan krijgt de nieuwe generatie, en daarmee ook de nieuw ontstane aards ziel van deze foetus, een reflectie van dit levensproces aangeboden.

Tijdens deze eerste 2 maanden van zijn ontwikkeling is de foetus dan ook zeer kwetsbaar. Het kan misgaan tijdens deze ontwikkelingsstadia, die de hem voorgegane familiezielen via hun fysieke DNA en energie hem aanbieden, maar ook doordat tijdens deze eerste 2 maanden de wachtende kosmische ziel niet volledig bij de foetus inkomt, doordat er zielendelen van de aardse zielen van de ouders zijn achtergebleven. Deze beide redenen kunnen een miskraam tot gevolg hebben. Ook bij tweelingen en meerlingen kan dit proces voor 1 van de foetussen niet functioneren. En kan daardoor een foetus als eenling geboren worden, terwijl het als twee- of meerling in dit proces is gestart.

De aardse ziel is met het fysieke lichaam verbonden in je navelchakra en de kosmische ziel is verbonden met je pijnappelklier oftewel de epifyse, die zijn chakra (energie in- en uitgang) in het lichaam achter onze oren zit.

Twee dingen zijn we echter zeker van in het aardse bestaan, de geboorte en het sterven van het fysieke lichaam met zijn aardse ziel. Dus, dood gaat ons fysieke lichaam altijd wel, maar wat ik hier nu onder de aandacht wil brengen heeft met een massale voortijdige dood en daardoor een uitsterven van de mens en het leven op onze aarde van doen. Want de mens vernietigt zichzelf en al het leven op onze aarde door de ondermijning en ontkenning van zijn aardse ziel. Dit is een heftige stelling, dat besef ik.

Er zijn al veel mensen bezig om anderen bewust te maken van wat er bij de mensen gaande is en de gevolgen daarvan op de aarde, maar…wat naar mijn ervaring hierbij nog ontbreekt, is de erkenning van zijn aardse ziel. En vanuit deze ervaring heb ik er mijn levenswerk van gemaakt om de mensen ook hiervan bewust te maken.

Je kosmische ziel heeft vanwege het potentiële vermogen van de 2 ouderlijke familiezielen in de aardse zielen van je ouders specifiek gewacht op de aardse ziel die daaruit gaat komen, omdat deze nodig is om zijn levensmissie te kunnen voltooien. Hiervoor is het noodzakelijk dat de aardse ziel met behulp van onvoorwaardelijke zelfliefde samen met zijn energie in- of uitgang omhoog gaat naar de hogere hartchakra. Als dit niet gebeurd blijft de aardse ziel te laag in het lichaam zitten, net boven of rond de navel, en gaat de aardse ziel om te overleven hiervoor meerdere in- of uitgangen creëren. En deze meerdere in- en uitgangen zijn ook nog eens maatschappelijk gerelateerd. Hierdoor heeft men vaak last van depressies en / of apathie (niet opgang kunnen komen) en daarom is dit niet met medicijnen op te lossen.

Alleen als de aardse ziel in de hogere hartchakra is aangeland voelt de kosmische ziel die met onze hypothalamus verbonden zich ook aangetrokken om naar de hogere hartchakra te komen. En dan kunnen de aardse ziel en de kosmische ziel in de hogere hartchakra zich met elkaar versmelten. De voorwaarde hiervoor is echter wel, dat de kosmische ziel ook met zijn hogere Zelf in een directe bewuste verbinding moet zijn. Als aan deze drie voorwaarden is voldaan kunnen ze zich in de hogere hartchakra met elkaar versmelten en dan kan men zich pas Heel gaan ervaren. Als men dan overlijdt dan heeft de kosmische ziel geen noodzaak meer om opnieuw opzoek te gaan naar nieuwe potentiële familiezielen voor een versmelting met de hieruit ontstane aardse ziel. Dan kan de geheelde ziel gaan kiezen of hij een geheelde kosmisch/aardse zielenbegeleider wordt voor dolende zielen in de kosmos of opnieuw op aarde of zelfs in Shambhala (in de binnenaarde).

Maar wat als deze versmelting van de kosmische ziel met haar hogere Zelf en de aardse ziel in onze hogere hartchakra tijdens ons huidige aardse leven niet tot stand komt? Als men dan overlijdt, gaat zijn kosmische ziel opnieuw opzoek naar een nieuwe aankomende aardse ziel bij potentiële familiezielen om zijn levensmissie te kunnen voltooien. En zijn aardse ziel kan alleen als drager van zijn familieziel voor zijn of haar kinderen van dienst zijn om hun aardse ziel daaruit te laten ontstaan om zo de familieziel via hun aardse ziel door te laten leven. Als men geen kinderen heeft dan sterft de aardse ziel samen met het fysieke lichaam. Hierdoor hebben veel mensen het gevoel dat er niets meer is na de dood.

Maar… of men nu kinderen heeft of niet… men kan er altijd aan werken dat zijn aardse ziel met behulp van onvoorwaardelijke zelfliefde naar zijn hogere hartchakra kan gaan en dat zijn kosmische ziel direct en bewust is verbonden met zijn hogere Zelf. Om de versmelting van zijn aardse en kosmische ziel in verbinding met zijn hogere Zelf in je hogere hartchakra te kunnen voltooien. Of dat nu met mijn therapeutische hulp tot stand komt of niet, dat doet er niet toe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *