Gronden

Gronden is het eerste en belangrijkste wat ik mijn cliënten meegeef. Iedereen kan dit elke dag eenmaal of tweemaal even kort oefenen, liefst ‘s morgens bij het opstaan en/of ‘s avonds voor het naar bed gaan. Je gaat staan met je benen iets uit elkaar en de knieën niet op slot. Je schut je lichaam […]

Vergeving

Wanneer iemand zichzelf vergeeft om het niet altijd hebben geluisterd naar zijn/haar hart, en daardoor in staat is om de mensen waardoor ze gekwetst zijn te vergeven, zonder langer te wachten op hun erkenning van wat er gebeurd is en zonder hun spijt ervan, dan is dit een echte bevrijding. Want door dit zo te […]