Focussen

Ik werk bij een therapiesessie met Focussen met een gecombineerde methode van themaopstelling, je lichaam als pendel en het Focussen zelf.
De themaopstelling benut ik om de thema’s die je uit wilt zoeken ruimte te geven door ze een plek te geven zodat ze overzichtelijk worden. Het gebruik van je lichaam als pendel dient als eerste contact met je 2 zielen, je aardse en je kosmische ziel, om aan te geven waarmee dit thema mee verbonden is, en dus zich mee verknoopt heeft. Het kan bijvoorbeeld verbonden zijn met je (voor-)ouders, je jeugd, je huidige relatie of je toekomst. En dan gaan we Focussen…

Focussen is een techniek die ik gebruik als therapiesessie om te leren luisteren naar de signalen van je 2 zielen. Het is als het ware luisteren naar de fluisteringen van je 2 zielen, om ze in aandacht te doorvoelen tot daaruit hun antwoordt naar boven komt.

Jouw ervaringen kunnen door niemand, zelfs niet door jezelf, verklaard worden. Ze moet tegemoet getreden, gevonden, gevoeld worden, aandacht krijgen en de kans krijgen zich te laten zien.

Focussen is een manier van luisteren om stil te leren staan als je je vastgelopen voelt of het gevoel dat je steeds in dezelfde herhalingen terugvalt. Het doel is dat je 2 zielen, verstand, emoties en je lijf met elkaar in contact komen. Meestal leidt dit tot een emotionele opluchting, fysieke ontspanning en kleine of grote veranderingen ten goede in je leven.

Bij Focussen ben je niet bezig met het steeds opnieuw beleven van je gevoelens of emoties, en ook niet met van alles uitplussen over jezelf en verklaringen zoeken. Het is een proces van luisteren naar wat je 2 zielen je aanreiken en met aandacht en respect stilstaan bij wat er daar vanbinnen is, zonder oordeel, en zonder meteen een oplossing te willen. Het verrassende is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan komen; je organisme weet zelf hoe dat moet.


Iedereen kan leren Focussen
Sommige mensen Focussen al van nature; zij hebben een soort naar binnen gerichte, luisterende aandacht voor wat er op zielenniveau in hen omgaat. De meeste mensen moeten het (opnieuw) leren. De een leert het wat makkelijker dan de ander. Ook een beetje Focussen kan al heel wat speelruimte geven. Je kunt het ook uit een boekje leren, of tijdens mijn individuele sessies.

 

Het effect van Focussen
Als je hebt leren Focussen, beschik je over een vaardigheid die je in je verdere leven kunt toepassen, op allerlei momenten, in allerlei situaties.

Focussen helpt je bijvoorbeeld om erachter te komen wat je werkelijk voelt en wat je echt wilt; je leert op een positieve manier met (zelf)kritiek om te gaan. Focussen helpt je ook om oude pijn en oude belemmerende gedachtes of patronen los te laten, om emotionele issues of zelfs delen van jezelf die je tijdelijk verbannen had weer op te nemen. Dat geeft ruimte voor innerlijke groei en er komt energie vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Door de rust die hierdoor ontstaat, kan het ieder ander proces waar je mee bezig bent ten goede komen, bijvoorbeeld je spirituele ontplooiing, het ontwikkelen van je creatieve mogelijkheden en nog onontdekte vaardigheden.
Dit komt ook de menselijke verhoudingen ten goede, in de privésfeer en in je werk, eigenlijk in alle situaties waar mensen met mensen te maken hebben.


Achtergrond
Focussen is destijds als methode ontwikkeld vanuit de (Rogeriaanse) psychotherapie.

Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar in de psychologie en filosofie, onderzocht waardoor sommige cliënten werkelijk baat hadden bij therapie en andere niet. Hij ontdekte dat ‘de succesvolle cliënt’ op een bepaalde manier met zichzelf en zijn problemen omgaat. Zo’n cliënt luistert van binnen en tast af hoe iets in zijn geheel aanvoelt, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en op zielsniveau. Doordat iemand met aandacht en respect daarbij is wordt het helderder en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en onvermoede mogelijkheden. Deze effectieve manier van ingaan op wat er binnenin je speelt, heeft Gendlin in de jaren ’70 uitgewerkt tot een methode die hij Focussen noemde. En dit Focussen kun ook jij leren, voor zover je het niet al uit jezelf doet.