Doel

Op mijn zelfhelingsweg ben ik mij gevoelsbewust geworden het doel van de mens op aarde; namelijk dat *zijn aardse ziel, die ontstaan is uit zijn twee familiezielen (van zijn beide ouders) met zijn kosmische ziel, die verbonden is met je Hogere Zelf, zich kunnen gaan versmelten in je hogere hartchakra om zo zijn heelheid te kunnen herstellen.

Met mijn neo-sjamanistische paranormale werkwijzen ondersteun ik de cliënt om zijn oervertrouwen terug te vinden om zo zijn zelfhelingsproces aan te kunnen gaan. De door mij aangeboden holistische therapeutische behandelingsmethoden hebben mede als doel in zich dat ik hiermee een cliënt, op een voor hem hanteerbare wijze, ondersteun om in alle openheid zijn gevoelsbewustzijn te kunnen gaan ontwikkelen ten behoeve van zijn unieke persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dit kan ook een ondersteunende functie hebben tijdens een medisch behandelproces, maar dit mag de medische begeleiding van een arts niet vervangen.

Doelgroepen:

Als bij een mens of dier onuitgebalanceerde gevoelens, angsten, spanningen of pijnlijke traumatische ervaringen te vaak tot lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele signalen leiden, kan men zich niet verder ontwikkelen.

Iedereen heeft in meerdere of mindere mate paranormale gaven. Dit is afhankelijk van overerving en hoeveel men ermee overleefd heeft in zijn leven. Deze kunnen bewust of onbewust worden ontkend, verstopt, ingevroren, gemaskeerd, men vlucht ervoor of vecht ermee. Men vertrouwt zich de positieve kracht van zijn paranormale gaven, die vaak verstopt zitten onder het negatieve gevoel van de overleving of onder overgenomen algemeen aanvaarde levenspatronen, niet toe. Hierdoor blijven deze net zolang om aandacht vragen totdat men ze gevoelsbewust kan worden. Door een aanraking van de zielenherinnering hieronder kan men de positieve kracht van zijn paranormale gaven zielsbewust laten worden. En hiermee iets ten goede van zichzelf gaan doen, en zijn vaardigheden gaan ontdekken. De combinatie met de andere normale gaven bepalen hoe men dit vorm kan gaan geven. Maar ook als men zijn paranormale gaven erkennen kan dan wil dat nog niet zeggen dat men ze ook kan beheren. Men kan de verbinding hiermee nog steeds kwijt raken als men het uit ongeduld, jaloersheid of behoefte aan erkenning of eerzucht weggeeft aan bv. de media. Als men meer wil dan men dragen kan bestaat het gevaar dat men het kostbare hiervan niet hanteren kan en het net zo snel weer verliest. En als men zijn negativiteit nog niet verwerkt heeft dan kan men zich laten verleiden om ermee manipulatief of zelfs negatief mee te werken. De verantwoording die het omgaan met deze gave met zich meebrengt is dus van zeer groot belang!

Ik ondersteunt de cliënt bij zijn zelfhelingsproces op zielenniveau om het vertrouwen in zijn oorspronkelijke levensenergie en levenskracht weer terug te kunnen krijgen. Opdat hij de zelfverantwoording kan gaan nemen om zijn noodlot (karma) om te zetten in een gekozen lotsbestemming (dharma).

Waar zijn/hij/hem staat kunt u ook zij/haar voor in de plaats zetten.