Aardse en kosmische soulretieval op afstand

Wanneer een deel(en) van je aardse of kosmische zielenzijn zich uit zelfbescherming en overlevingsdrang heeft afgesplitst, verdwaald of verloren is door het doormaken van een traumatische, bv. een overweldigende, pijnlijke of bijna-doodervaring. Dit deel van je aardse of kosmische zielenzijn wil, kan of mag geen deel hebben aan deze ervaring en gaat er vandoor. Hierdoor ontstaat een toestand van zielsdelen verlies en ontstaat een gat in je aura. Dit kan gepaard gaan met energieverlies, verlies aan levenskracht, omdat men gemakkelijker leeggezogen kan worden door anderen. Dit verzwakt van het immuunsysteem en maakt het vatbaar voor lichaamsbedreigende invloeden. En in pure vertwijfeling kan het immuunsysteem het eigen functioneringssysteem gaan aanvallen en kunnen auto-immuunziekten ontstaan. Men kan hierdoor zijn eigen oorspronkelijke levensweg niet meer volgen, omdat zijn aardse of kosmische zielenzijn hunkert alleen nog naar het verloren aardse of kosmische zielendeel en vaak wil men zo niet meer verder leven.

Mensen die dit overkomen is zijn gebaat bij een aardse of kosmische soulretrieval op afstand om het/de verloren zielendeel(en) terug te kunnen krijgen. Hiermee krijgt de cliënt zijn oorspronkelijke levensenergie en levenskracht weer terug en wordt de basis gelegd om het zielendeel te kunnen integreren en steeds verder te verankeren in het totale zielenzijn. Dan pas kan men de zelfverantwoording nemen om zijn noodlot (karma) om te zetten in een gekozen lotsbestemming (dharma).

Vooraf aan de 2 soulretrievals krijgt de cliënt eerst een gewone afstandsbehandeling om met mijn werkwijze bekend te worden en dit geeft mij en jou ook een indicatie wat jouw basisprobleem is. De maand daarna ontvang je de aardse soulretrieval en binnen twee maanden erna de kosmische soulretrieval.
Omdat bij zijn verwekking eerst alleen zijn aardse ziel er is en binnen twee maanden erna een kosmische ziel hierbij komt. Deze kosmische ziel heeft speciaal zijn aardse ziel en de twee familiezielen, waaruit deze ontstaan is, uitgezocht om in dit leven eindelijk zijn karma te kunnen transformeren naar dharma.

De aardse en kosmische soulretrievals worden ondersteund met een afstandsbehandeling. Hierbij maak ik gebruik van de foto (met alleen de cliënt erop) of naam en geboortedatum van de cliënt (of een dier als cliënt). Met behulp van mijn pendel stem ik mij af op de geestkracht van de cliënt, op dat moment, en met welke ondersteunende remedie ik de geestkracht van de cliënt kan gaan ondersteunen. Vervolgens ondersteun ik de geestkracht van de cliënt met de zielenergie van een boom, struik of plant, een edelsteen of een etherische olie. Tenslotte controleer ik met mijn pendel of de toegevoegde energetische ondersteuning het gewenste effect heeft gehad voor de cliënt.

Deze energieoverdracht ondersteunt de levensenergie van de cliënt op zijn* chakra’s (de energiepoorten in het lichaam) en op zijn meridianen, die via de drie hoofdnadi’s (de 3 belangrijkste energiebanen; ida, pingala en sushumna) in verbinding staan met de vele kleine energiebanen en poorten (nevenchakra’s of acupunctuurpunten) verspreid over het lichaam. Deze ondersteunen ieder op hun wijze het yin/yang-basisprincipe in een mens of dier.

Na de afstandsbehandeling en ook na de aardse en kosmische soulretrieval kan er een evalueringsgesprek plaatsvinden. Indien nodig kan de cliënt mij ook telefonisch of per e-mail voor vragen bereiken.

Met het toesturen van de naam, geboortedatum of foto van de te behandelen cliënt geeft de cliënt, ouder of verzorger van de cliënt, mij toestemming voor het doen van de voorafgaande afstandsbehandeling, de 2 soulretrievals op afstand met een afstandsbehandeling als ondersteuning hiervan.

* Als er hij/zijn/hem staat mag u hiervoor in de plaats ook zij/haar lezen.