Kennismakings-, evaluatie- of eindgesprek

In een kennismakingsgesprek ligt de mogelijkheid om een basis van wederzijds vertrouwen op te bouwen waarop de therapie zijn basis kan gaan vinden.

Bij een evaluatie- of eindgesprek kijkt de cliënt (of de ouder(s) van het kind of de baas van het dier) samen met mij hoe hij (zijn kind of zijn dier) er nu voor staat en wat hij verder nog wil of zou kunnen gaan ontwikkelen met mijn ondersteuning.