Reïncarnatietherapie

Hierbij gaat het niet om welke vorige levens de ziel van iemand zou hebben doorleefd, maar gaat om de gevolgen vanuit een vorig leven die dit leven nog steeds beïnvloeden. Het is niet voor niets dat deze invloed nu nog als aandachtspunt meegekomen is en dit verdiend dan ook wel degelijk aandacht om in dit leven niet verder tot last te zijn. Deze invloed(en) kunnen in samenwerking met de cliënt worden teruggeplaatst naar waar ze vandaan zijn gekomen. En dan kan de zielenherinnering van dat leven, met een bewustwording van de situatie van toen, geholpen worden om het alsnog te kunnen integreren in het zielenzijn van toen om het vervolgens los te kunnen laten.

Maar het kan ook gaan om delen van de ziel die niet goed zijn geïncarneerd naar dit leven. Men merkt dit bijvoorbeeld doordat men altijd afhankelijk is van anderen om zich min of meer heel te kunnen ervaren, die anderen vervangen dan min of meer dat deel van de ziel wat de ziel nu mist. Maar anderen kunnen de vermiste delen niet werkelijk vervangen en dit loopt dan ook nooit naar tevredenheid van de ziel. Maar men kan dit missen van een deel van de ziel bijvoorbeeld ook merken als men zich zijn levenlang ziek en slecht voelt, zonder dat daar een fysieke oorzaak voor te vinden is.

Patiënten die in coma liggen vormen hierin een aparte groep van aandacht. Zij kunnen door een ongeval of als bijwerking van een ernstige ziekte in coma zijn geraakt en het contact met hun ziel verloren hebben. Ik heb al eens met behulp van afstandsbehandelingen, die gericht waren op het herstel van het contact met zijn ziel, een patiënt geholpen om de keuze voor dit leven van zijn ziel opnieuw te mogen maken.