FAQ

FAQ

De mij meest gestelde vragen luiden:

  1. Moet ik in het paranormale geloven om er iets mee te kunnen of om een behandeling te kunnen krijgen?
    Nee, je hoeft er niet in te geloven, want geloven doe je met je denken. Je hoeft alleen maar open te staan voor de ervaring die het je bieden kan. Het is aan mij, als paranormaal therapeut, de taak om ervoor te zorgen dat men aan kan wat ik aanraak om de ervaring met zichzelf aan te gaan.
  2. Waarvoor kan men mijn hulp vragen?
    Als men het contact met het gevoel in zichzelf kwijt is gaat men vaak in zijn denken zitten, wat een eindeloosheid aan keuzes met zich meebrengt. Uit vertwijfeling weet men dan vaak niet meer welke keuze men moet maken.

Het volgende verhaal illustreert heel mooi dit tweegevecht in ons zelf.

“Twee wolven”

Een oude Cherokee indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven. ‘Binnen in me is een gevecht gaande’, zegt hij tegen de jongen. ‘Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven.’

‘De ene wolf voelt zich slecht: hij heeft wantrouwen, woede, angst, onzekerheid, vertwijfeling, jaloezie, moedeloosheid, verdriet, zorgen, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden, schuldgevoelens, schaamte, ongeduld, illusies, leugens, vooroordelen, voorwaarden (voor wat hoort wat), argwaan, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en een gekwetst ego.’

‘De andere wolf voelt zich goed: hij heeft vertrouwen, liefde, vreugde, vrede, creativiteit, hoop en geloof uit ervaringen met zijn vertrouwen, kalmte, geduld, uithoudingsvermogen, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, leergierig, verwondering, medegevoel, vrijgevigheid, waarheid, waardigheid, compassie, onbaatzuchtigheid en moed om zijn oervertrouwen terug te vinden.

Binnen in jou woedt dezelfde strijd en datzelfde geldt voor ieder mens.’ De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken over na en vraagt dan aan zijn grootvader: ‘Welke wolf zal het gevecht winnen?’ De oude Cherokee glimlacht en antwoordt eenvoudig: ‘Degene die je voedt.’

In het bovenstaande verhaal lijkt het gemakkelijk om alleen voor het positieve of negatieve gevoel in ons te kunnen kiezen, maar zo gemakkelijk is dit vaak niet als door traumatische omstandigheden dikke wolken het positieve in ons overschaduwen. Dit geeft dan aan dat er een reden is waardoor men gemakkelijker in zijn denken zit en moeite heeft om contact met zijn negatieve en overschaduwde positieve gevoel te kunnen maken. En door het ontbreken van dit contact vraagt men vaak uit onzekerheid of vertwijfeling aan anderen of men goed bezig is of niet. Maar het gaat er niet om wat ik of iemand anders vind, want we kunnen het een ander nooit naar de zin maken, het gaat om wat we er zelf bij voelen. Echter, als het je, naar jou gevoel, niet genoeg lukt om het positieve in jezelf te voeden, dan kunnen we samen kijken waar het je aan ontbreekt of wat je tegenhoudt om je zelfhelingsweg te kunnen gaan.

  1. Waarom werk ik samen met kristallen schedels?

Ten eerste hebben kristallen minstens 2 miljoen jaar in de aarde gezeten om tot ontwikkeling te kunnen komen voordat ze uitgehouwen zijn en in een schedelvorm zijn gebeeldhouwd. Hierdoor dragen ze alle wijsheid en ervaring over deze lange periode in zich.

Ten tweede hebben wij zelf ook een schedel die dient om ons bewustzijn te kunnen ontwikkelen. De vorm van een kristal bepaald namelijk ook de energierichting van het kristal.
De richting naar de aarde wordt hiermee verruimd doordat de kristallen schedels al zo’n 2 miljoen jaar aan aardse wijsheid in zich dragen. De richting naar de kosmos wordt verruimd doordat je je hiermee ook afstemmen op het kosmische bewustzijnsveld waar het bewustzijn is achtergebleven van alle mensen en dieren die ooit geleefd hebben. Je horizontale richting kan hierdoor worden verruimt als je je hiermee verbindt met de zielen van alle andere mensen en dieren. En tenslotte kunnen kristallen schedels kunnen ook als een innerlijke spiegels voor ons werken, waarmee onze leerprocessen kunnen ondersteunen, want kristallen schedels kunnen resoneren op de oorspronkelijke kristallijne matrix van onze cellen en daarmee onze zelfheling stimuleren. Hiermee krijgen we de mogelijkheid om ons bewustzijn zowel te verhogen, te verdiepen, te verbreden als wel om onszelf ermee te verrijken.
En doordat ik een kristalkind ben zijn ze voor mij zeer belangrijk om hiermee samen te werken in het contact met mijzelf en anderen.